آدرس فروشگاه : تهران خ پيروزي جنب مترو نبرد مركز خريد مترومال پلاك ٥ و ٦
تلفن: 02136601610
09225762581